Afspraken
Wenst u een afspraak te maken met uw arts van voorkeur, gelieve dit dan tijdig te doen via internet of via het secretariaat. Dit kan steeds van 8u00 tot 11u00 en van 15u00 tot 18u00.  Indien u een afspraak tijdig plant kan u uw arts zelf kiezen op het tijdstip dat u het best past. Denk ook aan de planning voor jaarlijkse controles, voorschriften, attesten enz.

Bent u echter acuut ziek, dan kan u steeds een afspraak bekomen via het secretariaat. De arts van dienst zal u dan graag verder helpen.

Bent u nieuw? Gelieve eerst telefonisch uw afspraak te boeken, vanaf dan kan u zelf online aan de slag.


Huisbezoeken

Huisbezoeken voorzien wij voor patiënten die zich niet kunnen verplaatsen (niet-mobiele bejaarden, rusthuispatiënten,…) en voor acute situaties waar verplaatsing gevaarlijk kan zijn. Daarom vragen we u om bij ziekte, in de mate van het mogelijke, steeds naar de raadpleging te komen zodat de patiënten die dringende hulp aan huis nodig hebben zo snel mogelijk kunnen geholpen worden.

Het Globaal medisch dossier

In het globaal medisch dossier (GMD) wordt alle belangrijke informatie betreffende uw gezondheidstoestand verzameld en bijgehouden, waardoor u en uw huisarts een volledig beeld krijgen over uw gezondheidstoestand.
Dit lijkt vanzelfsprekend, doch dit is het niet, daar sommige patiënten meerdere huisartsen raadplegen.
Huisartsen en overheid vinden het belangrijk dat u 1 huisartsenpraktijk kiest.
Nutteloze en dubbele behandelingen worden zo vermeden en de ziektekosten dalen.
Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners gebeuren vlotter (bv. bij hospitalisatie) en de patiënt wordt medisch beter behandeld.
De overheid wil dit stimuleren, door degenen die 1 vaste huisartsenpraktijk kiezen, te belonen met een vermindering van het remgeld met 30%.

Alle dokters zijn geconventioneerd