Onze praktijk vernieuwt binnenkort!

Een nieuwe website is in de maak met een nieuw agendasysteem.
Voorlopig zijn de nieuwe website en het nieuwe agendasysteem nog offline, maar we kunnen u wel al de naam van onze nieuwe website verklappen: huisartsenhoutemveld.be

Wij zijn ervan overtuigd dat de overstap vlot zal verlopen. Toch kunnen bij elke vernieuwing onverwachte problemen opduiken. Wij danken u om ons eventuele problemen in de toekomst te melden.

Wij informeren u later nog als de overstap gemaakt is.
Tot dat moment blijven onze huidige website en agendasysteem nog werken!

Vriendelijke groeten,
Huisartsen Houtemveld


In onze praktijk geldt geen mondmaskerplicht maar is zeer sterk aanbevolen, zeker bij klachten zoals koorts, hoofdpijn, verkoudheid, keelpijn,...Lagere beschikbaarheid dr.Van den Brandt 

Tijdens de covid golven heeft collega van den Brandt zich ingezet voor de crisiswerking rond Covid-19 in Zuid Oost Hageland (oa samenwerking ziekenhuis en woonzorgcentra in nood, oprichting test en triagepost, verdeling beschermend materiaal, oprichting vaccinatiecentrum). Hierdoor was hij de laatste periode al minder beschikbaar voor zijn patiënten. 


De ervaring die hij met de crisiswerking heeft opgedaan werd opgepikt door het kabinet van Minister Beke. Er is hem gevraagd het team van de minister te versterken. Hij heeft besloten om in te gaan op deze vraag. Hierdoor zal hij aanzienlijk minder aanwezig zijn in onze praktijk. Natuurlijk wensen we hem succes met zijn nieuwe uitdaging. Er zijn 2 jonge collega’s die ons team komen versterken om de continuïteit te verzorgen.


Betaling bij de dokter 

Vanaf maart 2022 wordt in onze praktijk voor iedereen enkel het remgeld aangerekend. Zo hoeft u het bedrag dat de mutualiteit terugbetaalt niet meer eerst voor te schieten.

Voor een gewone raadpleging zonder bijkomende onderzoeken of speciale behandelingen bedraagt dit, als u een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij ons hebt, voor de meeste mensen 4 euro; voor personen met een verhoogde tegemoetkoming 1 euro.

We houden ons aan de officiële tarieven: alle artsen zijn geconventioneerd. We kijken steeds uw meest recente mutualiteitsgegevens na.

Indien u een GMD bij een andere praktijk heeft, is het remgeld hoger (officiële tarieven). Indien u niet correct verzekerd bent of in een wijkgezondheidscentrum ingeschreven bent, wordt u het volledige bedrag aangerekend, zoals voorheen. Ook tijdens een wachtdienst kan hier een uitzondering op gemaakt worden.

Surf naar https://mijncoronatest.be/ voor al uw vragen over coronatesten, hoogrisicocontacten, codes, resultaten,…

Via de links komt u meteen op de juiste pagina die u zoekt, bijvoorbeeld:


Contactgegevens:

 • voor algemene vragen over corona: bel 0800 14 689 of ga naar www.info-coronavirus.be
 • voor vragen over contactopvolging: bel 02 214 19 19
 • voor vragen over corona-certificaten: bel 078 78 78 50
 • voor vragen over vaccinatie: bel 1700

Bij mogelijke symptomen van Corona:

 1. Gelieve enkel uw huisarts te contacteren indien u erge infectieklachten heeft en een onderzoek noodzakelijk is!
 2. Bij milde infectieklachten: laat u elders testen en blijf in quarantaine! Surf naar de website www.mijngezondheid.be. Klik op Ik voel me ziek. Moet ik een test doen? (vragenlijst) Zo kunt u een testcode en quarantaine-attest krijgen.
 3. Hoogrisicocontacten worden niet getest bij de huisarts! Gelieve hier niet meer voor te bellen. Gevaccineerde personen die een hoogrisicocontact gehad hebben, kunnen zich het best laten testen ongeveer op dag 5 na dat hoogrisicocontact, via een testcentrum (advies Domus Medica). Een tweede test hoeft niet meer.
 4. Waar kan ik me laten testen? Je kan je laten testen:
  1. in een labo of testcentrum
  2. bij bepaalde apotheken
   Opgelet: je hebt hiervoor een testcode nodig, verkregen via de zelfevaluatietool of door de contactopsporing na hoogrisicocontact. Zie verder voor meer informatie!
 5. Pas de algemene maatregelen toe! Draag een mondmasker, bewaar afstand, let op handhygiëne. Dit is de allerbelangrijkste preventie naar besmettingen toe! Besmettingen verlopen via kleine speekseldruppeltjes en aerosolen en in mindere mate via handcontact.
 6. Waar vind ik het resultaat van mijn test?
 • Zodra je resultaat bekend is, kan je het raadplegen op www.mijngezondheid.be. Meld je aan en kies voor de rubriek Covid-19. Klik vervolgens op Uitslag van mijn COVID-test of op een van de links die eronder verschijnen.

Probeer jouw resultaten zo veel mogelijk digitaal te raadplegen.

Belast jouw huisarts, labo, … niet extra door hem op te bellen in afwachting van jouw resultaat.

 • In sommige gevallen kan je het resultaat van je test via SMS ontvangen. Dit gebeurt op een veilige manier.
 • Als je de app coronalert gebruikt en je hebt een 17-cijferige code doorgegeven bij je test, dan krijg je het resultaat ook in de app.


Symptomen waarbij de arts u mogelijks test op corona-virus

Volgende symptomen kunnen verdacht zijn voor een besmetting met het corona-virus. Wij vragen u om bij deze klachten naar de praktijk te bellen op 016/ 81 12 06  om u verder te kunnen helpen. Gelieve uw zorg niet uit te stellen en indien u een afspraak hebt, wacht u buiten het praktijkgebouw op de parking, waar de arts u komt halen.

  Minstens EEN symptoom uit deze lijst

 OF Minstens TWEE  symptomen uit deze lijst

 • hoest
 • koorts
 • benauwd gevoel; ik krijg geen lucht
 • spierpijn
 • pijn op de borst
 • vermoeidheid
 • plots verlies van reukzin
 • ontsteking van de neus en het neusslijmvlies
  (verstopte neus, loopneus,...)
 • plots verlies van smaak
 • keelpijn

 • hoofdpijn

 • verlies van eetlust

 • waterige diarree zonder duidelijke oorzaak

 • acute verwardheid zonder duidelijke oorzaak

 • plotse val zonder duidelijke oorzaak


Wanneer is je kind te ziek om naar de crèche/onthaalmoeder, de kleuter-, de lagere of de secundaire school te gaan?

Bij milde ziektesymptomen is het moeilijk om te weten wanneer een kind wel/niet naar de opvang mag. Dit is nog moeilijker geworden door corona.

Crèche en onthaalmoeder
Dit schema geeft een overzicht weer van welke symptomen toegelaten zijn in de kinderopvang.

Toegelaten

 • Snotneusje
 • Lichte hoest
 • Lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts
 • Gekende chronische hoest (bij bijvoorbeeld astma)
 • Langdurig lossere stoelgang of éénmalig waterige stoelgang
 • Gulpje teruggeven, braken als gevolg van gekende reflux    

Niet-toegelaten

 • (Rectaal gemeten) koorts (>38,0°C)
 • Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden
 • Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag
 • Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
 • Plotse huiduitslag of blaasjes

Dit schema is opgesteld door artsen van het agentschap Opgroeien, in samenspraak met de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Belgium Paediatric Covid-19 Task Force, en artsen van Domus Medica en BVAS.