In verband met de Covid-19 vaccins en de verwikkeling van trombose:

Welke patiënten hebben een verhoogd risico op deze verwikkeling?
Op basis van het mechanisme lijkt het te gaan om een toevallige auto- immuuncomplicatie. Er is dan ook GEEN verband met klassieke trombose, voorgeschiedenis van trombose(n), risicofactoren voor hart- en vaatziekten of voor trombosen, of behandeling met antiplaatjes- of antistollingstherapie. PERSONEN MET RISICOFACTOREN VOOR TROMBOSE OF MET VOORGESCHIEDENIS VAN TROMBOSE OF HART- EN VAATZIEKTEN MOETEN DAN OOK ZEKER GEEN ANGST HEBBEN OM ZICH TE LATEN VACCINEREN, IN DEZE GROEP PERSONEN ZIJN DE VOORDELEN VAN VACCINATIE VELE MALEN GROTER DAN DE NADELEN.

De kans om een trombose te krijgen door ziek te worden van Covid-19 of door de behandeling ervan, is veel groter!

Dit is het advies van de Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis (BSTH) en wordt ook gevolgd door de specialisten van bloedings- en vaatziekten van UZ Leuven.

Referenties
? Guidance produced from the Expert Haematology Panel (EHP) focussed on Covid-19 Vaccine
induced Thrombosis and Thrombocytopenia (VITT) Updated Guidance on Management.
Version 1.3 (https://b-s-h.org.uk/media/19530/guidance-version-13-on-mngmt-ofthrombosis-with-thrombocytopenia-occurring-after-c-19-vaccine_20210407.pdf)
? Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT) Following AstraZeneca
COVID-19 Vaccination https://doi.org/10.47326/ocsat.2021.02.17.1.0
? A Prothrombotic Thrombocytopenic Disorder Resembling Heparin-Induced
thrombocytopenia Following Coronavirus-19 Vaccination https://doi.org/10.21203/rs.3.rs362354/v1

Wijziging telefonisch contactmoment vanaf 1/2/2021 !

 • Dinsdag 12u15-13u15: Dr. Reniers
 • Donderdag 12u00-12u30: Dr. Sissau

Voor overzicht alle momenten: zie pagina 'Telefonisch contact'

Sarah De Houwer, vroedvrouw

Bij een zwangerschap kan u een vroedvrouw en gynaecoloog kiezen en samen met uw huisarts een opvolgings- en begeleidingsplan opstellen. Sinds december 2020 werkt Sarah De Houwer, vroedvrouw verbonden aan De Bakermat, in onze praktijk. Daarnaast kan u ook zelf een andere vroedvrouw naar keuze kiezen die niet verbonden is aan onze praktijk. We blijven voor een goede samenwerking en opvolging zorgen.

Geachte patiënten, 


Om uw veiligheid te garanderen tijdens de Corona-epidemie, is het nog steeds niet mogelijk om zelf online afspraken te boeken. Gelieve tijdens de openingsuren te bellen naar het secretariaat op 016/811206


Onze excuses voor dit ongemak

Symptomen waarbij de arts u mogelijks test op corona-virus

Volgende symptomen kunnen verdacht zijn voor een besmetting met het corona-virus. Wij vragen u om bij deze klachten naar de praktijk te bellen op 016/ 81 12 06  om u verder te kunnen helpen. Gelieve uw zorg niet uit te stellen en indien u een afspraak hebt, wacht u buiten het praktijkgebouw op de parking, waar de arts u komt halen.

  Minstens EEN symptoom uit deze lijst

 OF Minstens TWEE  symptomen uit deze lijst

 • hoest
 • koorts
 • benauwd gevoel; ik krijg geen lucht
 • spierpijn
 • pijn op de borst
 • vermoeidheid
 • plots verlies van reukzin
 • ontsteking van de neus en het neusslijmvlies
  (verstopte neus, loopneus,...)
 • plots verlies van smaak
 • keelpijn

 • hoofdpijn

 • verlies van eetlust

 • waterige diarree zonder duidelijke oorzaak

 • acute verwardheid zonder duidelijke oorzaak

 • plotse val zonder duidelijke oorzaak


Wanneer is je kind te ziek om naar de crèche/onthaalmoeder, de kleuter-, de lagere of de secundaire school te gaan?

Bij milde ziektesymptomen is het moeilijk om te weten wanneer een kind wel/niet naar de opvang mag. Dit is nog moeilijker geworden door corona.

Crèche en onthaalmoeder
Dit schema geeft een overzicht weer van welke symptomen toegelaten zijn in de kinderopvang.

Toegelaten

 • Snotneusje
 • Lichte hoest
 • Lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts
 • Gekende chronische hoest (bij bijvoorbeeld astma)
 • Langdurig lossere stoelgang of éénmalig waterige stoelgang
 • Gulpje teruggeven, braken als gevolg van gekende reflux    

Niet-toegelaten

 • (Rectaal gemeten) koorts (>38,0°C)
 • Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden
 • Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag
 • Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
 • Plotse huiduitslag of blaasjes

Dit schema is opgesteld door artsen van het agentschap Opgroeien, in samenspraak met de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Belgium Paediatric Covid-19 Task Force, en artsen van Domus Medica en BVAS.


Kleuterschool

De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg maakte een beslisboom die kan helpen om te bepalen of een kind al dan niet naar het kleuteronderwijs mag.

https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Beslisboom%20COVID-19%20leerlingen%20KO_20200905.pdf


Lager en secundair onderwijs

De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg maakte een beslisboom die kan helpen om te bepalen of een kind al dan niet naar de lagere of middelbare school mag.

https://www.domusmedica.be/sites/default/files/beslisboom_covid-19_leerlingen_lo_so_20200818.pdf